Esküvő lemondás a legnagyobb gondosság mellett megtervezve minden apró részletet is előfordulhat valami előre nem látható okból. Váratlan betegség, haláleset vagy természeti katasztrófa, járvány is közbeszólhat. Mi történik ilyenkor? Visszajár-e a pár számára a szolgáltatónak átadott pénz?

Minden szolgáltatóval legyen aláírt szerződésünk

Nem kérdés, hogy minden szolgáltatóval ceremóniamester, esküvőszervező, esküvői dekoratőr, fotós, videós, stb… külön-külön szerződést kell írni, (ami legyen aláírva) és ha fizettünk nekik foglalót ennek ténye mindenképpen szerepeljen benne, emellett tartalmazzon minden megbízói igényt, kérést, módosítási és felmondási feltételt is.
Fontos tudni mi az a foglaló és mi különbözteti meg az előlegtől.
Amennyiben nem rendelkezünk, szerződéssel nem beszélhetünk foglalóról esküvő lemondás esetén.

Előleg vagy foglaló, nem mindegy!

Az előleg egy olyan pénzösszeg, amelyet a szolgáltató már a teljesítés előtt megkap, ezzel biztossá téve a számára a feladatot és a pár számára pedig azt, hogy a megbeszélt időpontban meg fogják kapni a kért szolgáltatást. Ez az összeg beszámítandó a teljes megbízási díjba.

A foglaló olyan önként vállalt fizetési kötelezettség, amely a szerződés meghiúsulása esetén védi a feleket. A szerződésben egyértelműen meg kell határozni, ha foglalót fizettünk és nem előleget.

Ha a szolgáltató hibájából esik kútba a szerződés, mert jobban fizető megbízást kapott vagy bármi más okból akkor a szolgáltató a kapott összeg kétszeresét köteles visszafizetni a megrendelőnek. (Ez persze nem segít azon, hogy nem kapjuk meg a szolgáltatást.)

Ha a pár lép vissza a megrendeléstől, mert rokonszenvesebb szolgáltatót találnak, vagy új időpontban kerül megrendezésre az esküvő vagy elmarad, ebben az esetben a szolgáltató megtarthatja a foglalót. Tehát ha a foglalót vissza akarjuk kapni mindenképpen az csak abban az esetben lehetséges, ha bizonyíthatóan a szolgáltató a felelős a meghiúsulásért. Ha ti mondjátok le a megrendelést, akkor az az időpont már nagy valószínűséggel nem értékesíthető és bevételkiesést jelent a szolgáltató számára.

Esküvő lemondás vis maior esetén

Az esküvő rajtunk teljesen kívül álló okok miatt is elmaradhat. Ilyen például egy járvány, háború vagy természeti katasztrófa. A koronavírus terjedése globális egészségügyi gond és tiltott az emberek szabad gyülekezése, ami alól sajnos az esküvő sem kivétel. A vírus terjedését akadályozó intézkedések a határok lezárása a násznép utazását, sőt a nászutasok terveit is keresztülhúzhatja. A legbiztonságosabb az esküvő elnapolása. Ebben az estben jogos a kérdés mi történik a szerződésekkel és például foglalóval. Van belőlük jónéhány: esküvőszervező, helyszín, ceremóniamester, fotós, videós, menyasszonyi ruha szalon stb. Ezek a szerződések tartalmukban nyilván eltérnek, de mindegyik „megbízási szerződés, amiben van megbízó és megbízott. Vis maior esetében, amikor a résztvevő felek akaratán kívüli okok miatt hiúsul meg a megvalósulás a felek elállhatnak a szerződés teljesítésétől. Az anyagiak rendezése az ilyenkor érvénybe lépő jogszabályok alapján történik. Ha az esküvő elmaradásáért egyik szerződő fél sem felelős, akkor a foglaló visszajár.

Az előleg visszajár

Sajnos előfordul az is, hogy a sok-sokhónapnyi gondos szervezés ellenére egy betegség vagy váratlan haláleset vagy családi bajok miatt el kell halasztani az esküvőt vagy akár törlésre is kerülhet. Ilyenkor a megbízói szerződés idevágó fejezete lép érvénybe, ez alapján lehet a szerződést felbontani vagy módosítani.
Az esküvő törlése esetén a helyszín megtarthatja a foglalót, és ha a szerződés ezt engedi akár még kötbért is kérhet.

Az előlegre semmilyen biztosítéki vagy szankciós szabály nem érvényes. A meghiúsulás okától függetlenül visszajár a megbízónak.